Biuro rachunkowe

Usługi księgowe

Działalność biura rachunkowego opiera się na wydanym przez Ministerstwo Finansów zezwoleniu na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych dla:

– Krzysztofa Brzezińskiego, rok wydania 2001, nr zezwolenia 23532/2001;

– Moniki Kamińskiej, rok wydania 2012, nr zezwolenia 57521/2012.

Komrach Sp. z o.o. świadczy kompleksowe usługi księgowe, dzięki którym działania naszych klientów będą zgodne z krajowymi przepisami rachunkowymi i podatkowymi.

Oferujemy pełną obsługę rachunkowo-biurową:

– prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości,

– prowadzenie książki przychodów i rozchodów,

– sporządzanie i składanie miesięcznych i rocznych deklaracji podatkowych,

– kontakty z urzędami podatkowymi i pomoc w trakcie kontroli podatkowych,

– przygotowywania sprawozdań statystycznych GUS,

– rozliczenia z PFRON

– wnioski kredytowe do banków,

– prowadzenie kadr i płac pracowników.